İstehsal

İNKİŞAFIN VƏ İSTEHSALININ ARTIRILMASI NIN ÇOXİLLİK TƏCRÜBƏSİ

Grante markasının bütün şirələrini istehsal edən AZNAR zavodu Azərbaycanda yerləşir və haqlı olaraq ölkənin iqtisadi simvolu sayılır. Sağlamlıq, təbii istehsal və beynəlxalq əlaqələrin inkişafı sahəsindəki qabaqcıl texnologiyalara və araşdırmalara diqqət yetirərək milli iqtisadiyyata əhəmiyyətli bir töhfə verir..

Zavodda həyata keçirilən müasir texnologiyalar və modernləşmələr sayəsində məhsullarımızın yüksək keyfiyyət səviyyəsi təmin olunur. Şirələrimizin istehsalı üçün, Azərbaycanın ekoloji cəhətdən bənzərsiz iqlimi və mükəmməl torpaq tərkibi olan Göyçay rayonunda yetişən "Güləş", "Bala Mürsəl", "Nazik Qabıqq", "Şah Nar", "Girmizi Qabıq" kimi seleksiyaçılar tərəfindən tərəfindən yetişdirilən nar sortları seçilir. Bütün meyvələr zavoda yalnız tər təzə halında daxil olur və pnevmatik membran preslərində xüsusi meyvə şirəsi çıxarma texnologiyasından istifadə və sonrakı zərif emal bütün vitaminləri, həqiqi Azərbaycan narının təbii və əsl dadını qorumağa imkan verir.

AZNAR zavodu aşağıdakı texnoloji elementləri özündə cəmləşdirən səmərəli müasir bir istehsaldır:

 • Ümumi gücü saatda 20 ton olan üç xətli xammalın ilkin emalı və şirəni işləmək və ultrafiltrasiya üçün avadanlıq qrupları;
 • Şirənin sterilizasiya və aseptik qablarda saxlanması üçün xətt;
 • Konsentrat şirəsi üçün "yüksələn təbəqə" tipli buxarlanma qurğusu;
 • Konsentrat şirənin 220 l. tutumlu "Aseptik Çantalar" kimi böyük qablara aseptik doldurulması üçün xətt;
 • Həcmi 1.0 l, 0.75 l, 0.33 l və 0.25 l olan şüşə qabların doldurulması, pasterizə edilməsi, karton qutulara qoyulması və daralma təbəqəsi ilə örtülməsi üçün iki xətt;
 • Nar qabığından tanin cövhəri almaq üçün avadanlıq dəsti;
 • Konsentrat şirəni t = -18 ° C-də və təzə meyvələri t = (+5) - (-2) ° C-də saxlamaq üçün 1100 m2 həcmli soyuducu kameralar;
 • Mürəbbə və cem istehsalı sahəsi.

Xammal diqqətli seçimi, istehsalatda sanitariya və gigiyenik standartlara ən ciddi şəkildə riayət edilməsi və zavodumuzun əsas fərqi olan qapalı istehsal dövrü, əvvəldən qoyulmuş missiyanı izləməyimizə imkan verir - məhsullarımızın şirələrində təbii meyvələrin maksimum dadını və faydalı qida maddələrini qorumaq. Təzyiq prosesi zamanı xammalın hava ilə minimum təması və sonrakı şirənin birbaşa müəssisədə qablaşdırma şəklində işlənməsi və doldurulması şirənin keyfiyyətini və dadını qorumaq üçün çox vacib olan lazımsız oksidləşdirici proseslərdən qaçınmağa imkan verir.. 

AZNAR zavodunun keyfiyyət sisteminin vacib elementi istehsalın kompleks kimyəvi-texniki və bakterioloji nəzarətini həyata keçirən zavod laboratoriyasıdır. Laboratoriya ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur və üç əsas şöbədən ibarətdir:

 • Dequstasiya şöbəsi (məhsulların orqanoleptik xüsusiyyətlərinə nəzarət etmək üçün);
 • Kimya şöbəsi (kimyəvi-analitik tədqiqat və nəzarət üçün);
 • Əkin otağı və termostatik tutucu olan mikrobioloji şöbə.

İstehsalın bütün mərhələlərində proseslərin keyfiyyətinə nəzarət, Grante markasının şirələrinin dadına və tərkibinə görə bənzərsiz olmasını, həmçinin tərkibində aromatizator, şəkər, süni boyaq və kimyəvi qoruyucu maddələr omamasınıtəmin edir. Grante markalı məhsulların keyfiyyəti, həmçinin "İnnovativ Məhsul Prodexpo 2009" müsabiqəsində aldığı "Məhsulun tərkibindəki istifadə olunan innovasiya" qızıl medalı ilə təsdiqlənir. Bu mükafat müasir texnologiyalardan istifadə edərək və yüksək istehlakçı tələblərinə cavab verən məhsulların davamlı olaraq yüksək səviyyəsini təsdiqləyir.

Lakin şübhəsiz ki, isthsalda rolu müasir avadanlıqlardan az olmayan, zavodumuzun əsas dəyəri Göyçay narına olan məhəbbət bəsləyən və işlərini hərtərəfli bilməsən insanlardır. Bir çox işçi 1969-cu ildən zavodun qurulmasından bəri burada çalışır.Onlar nar və onun emalı haqqında hər şeyi bilən mütəxəssislərdir. Əsas şöbələrin və bölmələrin rəhbərləri, eləcə də bir çox texniki mütəxəssislər müəssisəmizdə 25 ildən çox təcrübəyə malikdir. İstisnasız olaraq, zavodun bütün işçiləri ixtisaslarını daim artırır və istehlakçının həmişə nar şirəsinin öz əlləri ilə bir nardan sıxıb çıxardığı kimi - təmiz, dadlı və mümkün qədər faydalı ala bilməsi üçün çalışır.